Button Box

Voor neuropsychologische tests waarbij nauwkeurige reactietijdmeting gewenst is, kan desgewenst een externe button box via bureau Mindsware aangeschaft of voor een periode gehuurd worden. Via de button box worden reactietijden namelijk veel nauwkeuriger gemeten dan via toetsenbord, muis of aanraakscherm mogelijk is.
Ook zijn de responsknoppen robuust en royaal vergeleken met de toetsen op de gebruikelijke toetsenborden. Er is voldoende afstand tussen de buttons waardoor het per ongeluk drukken op een verkeerde knop of toets tot het verleden behoort. De cliënt of participant kan zich concentreren op de taak en wordt niet gehinderd door niet ter zake doende toetsen. De afmetingen zijn 20 bij 13 cm, en de hoogte loopt van achter naar voren af van 5 naar 3 cm.
Testmodulen waarvoor dit kastje speciaal van belang is, zijn bijvoorbeeld de Strooptaken, Continuous Performance Test, Vigilantietaak, Signaal Detectie taken, Tapping Test, en dergelijke.
In Minds kan per test via het onderdeel <Instellingen Testmodulen> eenvoudig de gewenste responswijze ingesteld worden: toetsenbord, muis of button box. Als voor laatstgenoemde optie is gekozen, komt bij het starten van de betreffende test het verzoek het kastje aan te sluiten op een usb-poort. De testinstructie past zich aan aan de gekozen responsmodus, en een afbeelding van de button box verschijnt op het scherm. De foto hierboven toont de toepassing bij de Stroop taak, waar op het scherm ook staat vermeld welke button bij welke reactie hoort. De afgebeelde box met 4 buttons is bij uitstek geschikt voor een vierkeuze taak zoals de Stroop. Het kastje kan echter ook gebruikt worden bij tests waar sprake is van minder dan 4 keuzes, bijvoorbeeld een Ja/Nee keuze taak. In de software wordt hiermee rekening gehouden en de afbeelding op het scherm laat zien welke knoppen gebruikt moeten worden.
De 4-Button Box kan via bureau Mindsware voor een huurperiode of voor aanschaf besteld worden. De huurprijs is € 200,- per jaar. Aanschaf van dit kastje komt op 549,– inclusief btw. Eventueel kunnen andere boxen besteld worden, met minder of juist meer knoppen, of in een andere configuratie. De aanschafprijs kan dan afwijken van genoemde prijs. Mail naar info@mindsware.nl voor meer informatie.