FLUENCY – Verbal Fluency

0.00

Verbal Fluency, een test voor cognitieve flexibiliteit en verbale vloeiendheid

Categorie:

Bij de Verbal Fluency test is het de bedoeling om in een bepaalde tijdsduur (meestal 1 minuut) zoveel mogelijk woorden te noemen van een bepaalde categorie, bijv. semantisch of fonemisch. Dergelijke tests zijn gevalideerd als korte cognitieve tests voor het detecteren van cognitieve achteruitgang en dementie in niet-gespecialiseerde klinische settings.

In Minds zijn voor afname diverse categorieën in te stellen. De semantische categorieën betreffen: dieren, beroepen, supermarktartikelen; fonemische categorieën betreffen de letters K, O en M. De instructie op het scherm past zich aan aan de betreffende ingestelde categorie. Een geluidsopname kan via het programma worden gemaakt, waardoor ook achteraf de woordenstroom kan worden geanalyseerd.

Het is aan te bevelen de woorden ook te noteren,ook al kan de fluency-woordenstroom worden opgenomen. Daarnaast kan een knop op het scherm worden ingesteld om het aantal geproduceerde woorden te laten bijhouden, als voorlopige score. Een stopwatch op het scherm houdt de ingestelde tijdsduur bij. De tijdsduur kan worden ingedeeld in kortere periodes (bijv. een minuut kan worden ingedeeld in 4 periodes van 15 seconden), zodat ook een scoreprofiel kan worden gemaakt.

In het bijbehorende rapportprogramma kan de geluidsopname (opgenomen door de computer of via een externe bron) weer worden afgespeeld, en de scores eventueel worden herzien:

De resultaten kunnen worden vergeleken met die van een normgroep afkomstig van een Nederlands normeringsonderzoek.