MMSE – Mini Mental State Examination

0.00

Korte screeningstest voor cognitieve beperkingen /achteruitgang

Categorie:

De Mini Mental State Examination (MMSE) is,zoals wellicht bekend, ontworpen als een instrument voor het snel screenen op cognitieve beperkingen bij ouderen. Verschillende cognitieve domeinen worden beoordeeld: aandacht en concentratie, executieve functies, geheugen, taal, visuoconstructieve vaardigheden, conceptueel redeneren, rekenen en oriëntatie. Afname van de MMSE neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Het maximum aantal te behalen punten is 30; een score van 24 punten of hoger wordt beschouwd als normaal. Een lagere score geeft een indicatie voor nader neuropsychologisch onderzoek.

Dit onderdeel van Minds kan gebruikt worden om de scoring te vergemakkelijken. De scoring wordt op het scherm bijgehouden. De items van de MMSE zijn verdeeld in 12 schermen. Op elk scherm zijn buttons om het item of onderdelen van het item te scoren (zie figuur).

Optioneel kan gebruik worden gemaakt van een stopwatch op het scherm om de voorgeschreven maximale tijd voor (onderdelen van) een item aan te houden. In de rapporten kunnen alle details van antwoorden op items worden getoond.