Introductie

Testmanager Minds kent een groeiend aantal geautomatiseerde neuropsychologische tests en vragenlijsten. De ontwikkeling van Minds begon begin jaren 90 (Brand & Houx, 1992) aan de Universiteit Utrecht om een flexibel instrument beschikbaar te hebben voor gebruik in psychologische diagnostiek, onderzoek en onderwijs.
Minds als diagnostisch hulpmiddel kan worden ingezet in diverse typen psychologische settings, zoals in de jeugdzorg, psychiatrie en andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Voor dit gebruik zijn de meeste testmodulen voorzien van een of meer normtabellen, tabellen die voortdurend worden aangepast / aangevuld door bureau MindsWare, eventueel in samenwerking met de gebruiker. Ook kan bij een groeiend aantal tests in de rapportage na selectie van een normgroep een interpretatief, persoonlijk rapport worden opgevraagd. Een persoonlijk rapport kan naar een Word bestand worden weggeschreven. Nieuw is dat per cliënt of patiënt over alle afgenomen tests een profiel kan worden gegenereerd, waarmee in 1 oogopslag te zien is wat de sterke of zwakke cognitieve functies of persoonlijkheidsdimensies van die persoon zijn.
In onderzoeksprojecten kan Minds ook worden gebruikt. Voor dit doel is elke testmodule uitgerust met een faciliteit om snel gegevens uit een aantal datafiles te aggregeren in een bestand voor SPSS of Excel.

Het shellprogramma van Minds kan in een andere taal worden gezet door het creëren van een andere taalmodule (tekstbestand). Standaard komt MindsShell met een Nederlandse en Engelse taalmodule.

De organisatie van Minds is vrij flexibel en intuïtief. Menu’s voor tests en vragenlijsten (zie bovenste figuur) kunnen eenvoudig worden aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruiker. De meeste testmodulen hebben een aantal instelbare testkenmerken (onderste figuur), waardoor bijvoorbeeld experimenten of parallelle testversies kunnen worden opgezet. De meeste vragenlijsten worden aangestuurd door slechts één onderdeel: QUEST, en ook de rapportage van vragenlijsten wordt door één onderdeel verzorgd (REPORT). Ook bevat het pakket een “wizard” om nieuwe vragenlijsten (in een standaard layout) aan te maken en te implementeren.

References:

Brand, N. and Houx, P. J. (1992). “MINDS: Toward a computerized Test Battery for Health Psychological and Neuropsychological Assessment.” Behavioral Research Methods, Instrumentation and Computers 24, 385-389.

Brand, N., Von Borries, K. & Bulten, E. (2010). Progress with MINDS, a testmanager for psychological assessment, research and education: applications in the forensic psychiatric domain. In: A.J. Spink, F. Grieco, O.E. Krips, L.W.S. Loyens, P.J.J. Noldus & P.H. Zimmerman (Eds), Proceedings of Measuring Behavior 2010 (Eindhoven, the Netherlands), pp. 396-398.