Rapportage en data

Individuele testresultaten kunnen via de Rapportage module getoond worden. Er kan gezocht worden op Subject ID of op Test. Datafiles kunnen worden gesorteerd op bestandsnaam, geslacht, testdatum en naam. Na selectie van een gegevensbestand komt het rapport van de individuele uitkomsten op het scherm, zowel in tekst als grafisch. Ook een bij de test horende normtabel kan geselecteerd worden (zie volgende figuur). Na keuze van een normgroep worden de gegevens voorzien van z-scores en kan een interpretatief, persoonlijk deel aan het rapport worden toegevoegd.

Rapportage is in tekst en grafisch (zie volgende figuur), en kan worden bewaard in een Word bestand. Vanuit Minds kan het Word document worden geopend en geprint.

Nieuw is de module Profiel Samenstellen, waarmee gegevens van een persoon over meerdere tests kunnen worden omgezet tot een diagnostisch profiel. Zie voor een voorbeeld-profiel deze nieuwsbrief.

Gegevens van meerdere participanten kunnen via een Export module desgewenst geaggregeerd worden en naar een export bestand worden weggeschreven voor verdere statistische verwerking in Excel of SPSS. Ook hier kunnen bestanden worden gesorteerd alvorens een selectie te maken: