Rapportage en data

Rapport4

Individuele testresultaten kunnen via de Rapportage module getoond worden. Er kan gezocht worden op participant ID of op test. Na selectie van een gegevensbestand komt het rapport van de individuele uitkomsten op het scherm, zowel in tekst als grafisch. Ook een bij de test horende normtabel kan geselecteerd worden. Na keuze van een normgroep worden de gegevens voorzien van z-scores en kan een interpretatief, persoonlijk deel aan het rapport worden toegevoegd.

WLT2

Rapportage is in tekst en grafisch, en kan worden bewaard in een Word bestand. Vanuit Minds kan het Word document worden geopend en geprint.

WLT1

Gegevens van meerdere participanten kunnen desgewenst geaggregeerd worden en naar een export bestand worden weggeschreven voor verdere statistische verwerking in Excel of SPSS: