MEANDER Meander kopieertest

0.00

Categorie:

De Meander is een figuur van twee elkaar afwisselende elementen, die door de onderzochte persoon moeten worden voortgezet. De proef is ontworpen door Luria om bij patiënten met neurologische problemen en ouderen het cognitief en motorisch functioneren te beoordelen. Bij deze taak kunnen zich bijvoorbeeld motorische verstoringen zoals perseveraties voordoen. Het resultaat van de taak wordt gescoord volgens een systeem van 4 punten. In Minds is een onderdeel ontwikkeld waarbij een meander-figuur op het scherm wordt gepresenteerd en dat met de vinger (in geval van een aanraakscherm) of de muis kan worden vervolgd.

Figuren die als meander in Minds kunnen worden aangeboden zijn de volgende:

Na het tekenen door de patiënt kan het resultaat als schermafdruk worden opgeslagen en (direct in het afnameprogramma of later in het rapportprogramma) worden gescoord a.d.h.v. scoringsaanwijzingen. Daarbij kan eventueel een scoringshulp op het scherm worden getoond met een aantal voorbeelden:

Het programma kan ook worden gebruikt als scoringshulp in het geval de Meander via papier & potlood is afgenomen. De scoring kan ook naderhand worden uitgevoerd in het bijbehorende rapportprogramma, waarbij ook nog andere beoordelaars het resultaat kunnen scoren, om zodoende de interbeoordelaars-betrouwbaarheid te verhogen.