Nieuwsbrief MINDS  Nr 15  Augustus 2018

Website Minds vernieuwd!

Sinds kort is de website van Minds: www.mindsware.nl in een nieuw jasje gestoken. De eerste pagina toont al direct een verrassing in de vorm van een diashow van enkele belangrijke neuropsychologische testmodulen die beschikbaar zijn in Minds. De informatie op de site beslaat nu de volledige breedte van het computerscherm, en samen met het horizontale menu geeft dat een veel beter overzicht. De site is nu ook veel beter te raadplegen via een smartphone: vergroten van tekst en dergelijke is niet meer nodig.

Nieuw is de mogelijkheid om eenvoudig zelf een gratis demo- of proefversie samen te stellen en aan te vragen: via het submenu Assortiment komt men in een soort webshop-achtige structuur, waar beschrijvingen van testmodulen eenvoudig zijn op te roepen, en vanwaar de mogelijkheid bestaat om testmodulen in een “winkelwagentje” te plaatsen voor een uiteindelijke aanvraag. Na samenstelling van het demo-pakket en na invullen van afzender-gegevens kan de aanvraag worden verstuurd naar Bureau Mindsware. Meestal binnen 48 uur kan men dan via Wetransfer de software voor de demo- of proefversie verwachten. Deze versie van Minds kan vervolgens zo’n 2 maanden GRATIS en zonder enige verplichting gebruikt worden.

Nieuw: Deuren Test en Judgement of Line Orientation Test.

Twee nieuwe testmodulen zijn in Minds gerealiseerd: een test voor het visuele geheugen en een test voor de visueel-ruimtelijke oriëntatie.

 Deuren Test: Dit is een computerversie van de Doors test (Baddeley, Emslie & Nimmo-Smith, 1994). De test, als onderdeel van de Doors and People test, pretendeert een uitspraak te doen over het visuele geheugen. Het gaat hier vooral om het herkennen van eerder waargenomen visuele objecten, in dit geval afbeeldingen van deuren. De deuren zijn van verschillende typen gebouwen, bijv. woonhuizen, garages, schuren, kerken en openbare gebouwen. Het zijn foto’s van deuren uit Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland.

De afname van de test gaat als volgt: Er zijn twee subtests, met elk 12 sets van 4 foto’s. Eerst worden 12 foto’s van deuren getoond, die zo goed mogelijk moeten worden ingeprent. Vervolgens komen de 4-keuze afbeeldingen, waarvan bij elk de juiste deur moet worden gekozen. De 2 subtests zijn verschillend in moeilijkheidsgraad, in die zin dat bij subtest B de deuren van een viertal veel meer op elkaar lijken en er meer gelet moet worden op detail. Subtest B wordt dan ook niet afgenomen als op subtest A veel fouten gemaakt worden. Er wordt standaard geen feedback gegeven over de correctheid van de keuzes, en ook worden de items altijd in dezelfde volgorde aangeboden. De reactiewijze kan ingesteld worden op klikken met de muis op de afbeelding van de betreffende deur, gebruik van aanraakscherm of tablet, of gebruik van een extern 4-knoppenkastje (zie nieuwsbrief 13, en verderop in deze nieuwsbrief).

De scoring van de test bestaat uit standaardscores en percentielscores voor elke subtest, alsmede een totaalscore, waarbij voorlopig gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke (Britse) normeringsgroep. Deze is verdeeld in 5 leeftijdsgroepen tussen 16 jaar en 80+.

 Judgement of Line Orientation Test: De Judgement of Line Orientation Test van Benton, Varney & Hamsher (1978) is een test voor visueel-ruimtelijke oriëntatie. Deze lmplementatie lijkt zoveel mogelijk op de paper & pencil test. Steeds wordt een lijnstuk aangeboden waarbij van elk de richting (hoek t.o.v. de horizontale lijn) gematcht moet worden met een lijn uit een waaier van 11 lijnen. De waaier blijft voortdurend op het scherm staan (zie figuur hieronder). Er zijn 2 versies waaruit gekozen kan worden, verschillend in moeilijkheidsgraad: een gemakkelijke versie met 10 verschillende lijnen (inclusief de horizontale en verticale lijn), en een moeilijkere versie waarbij de horizontaal en de verticaal ontbreken. In principe zijn er 30 trials voorafgegaan door 5 oefentrials.

Een antwoord kan worden gegeven door intikken van een cijfer. De test kan ook ingesteld worden op klikken met de muis of op gebruik met een aanraakscherm. De maximale score is 30. Er is een normcriterium uit de literatuur, en gegevens van een voorlopige normgroep.

Casus: training van aandacht en concentratie

Veel testmodulen in Minds zijn uitermate geschikt voor training van hersenfuncties als aandacht, concentratie en geheugen, alsmede van de reactiesnelheid. Dit blijkt uit de volgende casuïstiek:

Eerder dit jaar kwam bij bureau Mindsware een vraag van dhr. P. binnen, of het mogelijk was om hem met computertests uit Minds te helpen zijn alertheid en concentratie te laten verbeteren. De heer P., 69 jaar, universitaire opleiding, was gezakt voor het sensomotorische gedeelte van een selectietest voor een rijopleiding in het openbaar vervoer. Met name het reactievermogen, concentratievermogen en de selectieve aandacht kwamen uit de test als onvoldoende naar voren, zaken die van groot belang zijn bij het waarnemen van verkeerssituaties en het adequaat en snel reageren daarop. Een verklaring van veiligheidsgeschiktheid kon dan ook niet worden afgegeven.

In overleg met betrokkene is Minds met een testbatterij beschikbaar gesteld, bestaande uit 7 neuropsychologische tests: de CPT (Continuous Performance Test), twee Stroop tests (SCWT en STROOP C/I), de VIG (Vigilantietest voor nonverbale signalen), twee reactietijdtests (visueel en akoestisch), en de VSAT (Verdeelde en Selectieve Aandacht Test). Voor adequate reactietijdmeting werd tevens een externe button box (zie foto hieronder) uitgeleend, dat aangesloten kan worden op een pc.

Gedurende ruim 2 maanden heeft dhr. P. bijna dagelijks geoefend met de verschillende tests, vooral met de VSAT. In feite is dit een dubbeltaak: steeds moet tegelijkertijd worden beoordeeld of een sommetje op het scherm klopt en of een groepje van 3, 4 of 5 piepjes het gevraagde aantal bevat. Bovendien neemt de tijdsdruk toe tussen de 5 blokken waarin de test verdeeld is: het interval tussen de aanbiedingen wordt steeds korter.

              

 

 

 

 

 

Tegen het eind van de trainingsperiode, vergeleken met het begin, was er duidelijk sprake van verbetering: toegenomen snelheid en vermindering van de fouten op de VSAT en andere tests. Dhr. P. heeft vervolgens nogmaals deelgenomen aan de selectietest voor de rijopleiding. Dit keer met voldoende resultaat: dhr. P. kon beginnen aan de opleiding.