FAB – Frontal Assessment Battery

0.00

Korte screeningstest voor dysfunctioneren van frontaalkwab functies

Categorie:

De Frontal Assessment Battery (FAB) is een korte screeningstest voor frontaal disfunctioneren. Hierbij wordt voortgebouwd op de gedragsneurologische onderzoeksmethoden van de Russische neuropsycholoog Luria. In 6 subtests wordt steeds een verschillend aspect van de frontaalkwabfuncties aangesproken. De FAB mag worden afgenomen bij ieder die de instructies begrijpt en volgt. De resultaten mogen echter uitsluitend door een gezondheidsdeskundige met kennis op cognitief gebied geïnterpreteerd worden. Afname neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Het maximum aantal te behalen punten is 18; een score lager dan 13 bij ogenschijnlijk goede oriëntatie- en geheugenfuncties is een indicatie voor uitgebreider neuropsychologisch onderzoek.

In Minds is dit een hulpprogramma bij de afname van de FAB, dat gebruikt kan worden om de scoring te vergemakkelijken. De scoring wordt op het scherm bijgehouden. De items van de FAB zijn verdeeld in 6 schermen. Op elk scherm zijn buttons om het item of onderdelen van het item te scoren. Een stopwatch op het scherm kan gebruikt worden bij item 2: “Fluency” om de voorgeschreven maximale tijd van 1 minuut aan te houden. Bij de items met tik-sequenties (ritmes) kunnen deze desgewenst worden gegenereerd door het programma.