4TJES: Viertjes zoeken

0.00

Deze doorstreeptaak beoogt de volgehouden selectieve aandacht te meten. Daarnaast gaat het om het vermogen tot visuele discriminatie: het onderscheidend vermogen van het visuele systeem.

De Viertjes Zoeken taak is afgeleid van de Bourdon-Vos taak, maar aangepast aan gebruik met de computer. Deze doorstreeptaak beoogt de volgehouden selectieve aandacht te meten. Daarnaast gaat het om het vermogen tot visuele discriminatie: het onderscheidend vermogen van het visuele systeem.

In de standaard instelling van de test komt 33 keer een regel met 24 groepjes met stippen op het scherm (zie 1e figuur). Elke regel bestaat uit 8 groepjes met 3 stippen, 8 met 4 stippen en 8 met 5 stippen. De bedoeling is dat op elke regel zo veel mogelijk groepjes met 4 stippen (viertjes) geselecteerd worden. Dit moet zo snel mogelijk maar ook met zo min mogelijk fouten gedaan worden. Als men klaar denkt te zijn met een regel, kan op een button aan het eind van de regel geklikt worden, waarna de volgende regel met nieuwe groepjes stippen verschijnt. Een groepje wordt geselecteerd met de linker muisknop of (bij een aanraakscherm) met de wijsvinger, waarna het groepje wordt omcirkeld. Fouten (abusievelijk op een drietje of vijfje klikken) kunnen gecorrigeerd worden door er nogmaals op te klikken. Vooraf gaan 2 oefenregels.

Geregistreerd worden de tijd per regel, de aantallen geselecteerde viertjes, het aantal fouten en de correcties. De resultaten worden vermeld in drie delen met elk 11 regels. Daarnaast worden de 33 regeltijden grafisch afgebeeld (zie 2e figuur). Normvariabelen zijn de gemiddelde regeltijd, de spreiding van regeltijden, de nauwkeurigheid (aantal geselecteerde viertjes in verhouding tot het aantal fouten), en het aantal correcties. Er is een voorlopige normgroep in afwachting van meer data.