ASQ: Autisme Spectrum Quotiënt

0.00

Autisme vragenlijst.

Zelfbeoordelingsvragenlijst van Baron-Cohen et al. (2001) om te meten in hoeverre een volwassene met normale intelligentie trekken heeft die te maken hebben met het autisme spectrum. De vragenlijst is vertaald door de Vlaamse Vereniging voor Autisme.

De lijst bestaat uit 50 uitspraken, waarop men met een 4-puntschaal moet aangeven in hoeverre men het eens is met de uitspraak. De uitspraken hebben betrekking op 5 gebieden die van belang zijn bij autisme: sociale vaardigheden, wisselen van aandacht, aandacht voor detail, communicatie, en inbeeldend vermogen. Naast scores op deze gebieden is er een totaalscore (Autisme Quotiënt).

De scores kunnen worden vergeleken met (Britse) normen voor mannen (N=76) en vrouwen (N=98) uit de algemene populatie, alsmede uit een studentenpopulatie, apart voor mannen (N=454) en vrouwen (N=386). Ook is er een normtabel betrekking hebbend op autisten, bestaande uit patiënten met Asperger Syndroom en Hoog Functionerend Autisme (N=58).

Literatuur:

  • Baron-Cohen,S., Wheelwright,S., Skinner,R., Martin, J. & Clubley,E. (2001). The autism-spectrum quotient (AQ): evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of autism and developmental disorders, 31, 5-17.