BSPQ: Blatant and Subtle Prejudice Questionnaire

0.00

Vragenlijst naar openlijke en subtiele vormen van vooroordeel.

Deze vragenlijst van Pettigrew en Meertens uit 1995 (en vertaald en bewerkt door H.Kunst en M.v.d.Smagt) pretendeert op expliciete wijze de mate van vooroordeel ten aanzien van Nederlanders met een migratie-achtergrond in kaart te brengen. Het bestaat uit 20 uitspraken waarbij men steeds op een 5-puntschaal  moet aangeven in hoeverre men het eens is met een uitspraak. De antwoorden lopen van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”.

Uitwerking van de scores is naar twee “blatant” (openlijk) en drie “subtle”  subschalen. De blatant subschalen zijn Blatant – Threat & Rejection, en Blatant – Intimacy. De subtle subschalen zijn Subtle – Traditional Values, Subtle – Cultural Differences, en Subtle – Positive Emotions.

Normen van de versie in Minds zijn gebaseerd op onderzoek bij 282 mannelijke en 991 vrouwelijke eerstejaars psychologiestudenten.

Literatuur:

Pettigrew, T.F. & Meertens,R.W. (1995). Subtle and blatant prejudice in Western Europe. European Journal of Social Psychology, 25, 57-75.