CES-D: Depressie Schaal

0.00

Een screeningsinstrument voor depressie bij ouderen in de algemene bevolking.

Auteur van deze Depressie schaal van het Center for Epidemiological Studies (CES-D) is L.S. Radloff (1977). De Nederlandse vertaling is van G. Hanewald (1987). Deze lijst bevat 20  uitspraken over gebeurtenissen, die betrekking hebben op gevoelens en stemming over de voorbije week. De participant kan kiezen uit 4 antwoorden die de frequentie aangeven waarin de gebeurtenis is voorgekomen. Antwoorden zijn : zelden of nooit (< 1 dag), soms of weinig (1-2 dagen), regelmatig (3-4 dagen), meestal of altijd (5-7 dagen), en itemscores lopen van 0-3.

Hoewel in de oorspronkelijke Amerikaanse versie uitgegaan wordt van 4 subschalen, gaat het in de Nederlandse versie alleen om de totaalscore voor een indicatie van aanwezigheid van depressie: bij een score van 16 of meer is er mogelijk sprake van depressie. De in Amerika gebruikte subschalen zijn: Somatic-Retarded Activity, Depressed Affect, Positive Affect en Interpersonal Affect.

Normen op de CES-D totaalscore die in Minds zijn opgenomen zijn gebaseerd op uitkomsten van onderzoek met een a-selecte steekproef in de 3 noordelijke provincies (N=2768). De gegevens zijn verdeeld in een normgroep voor mannen, en een voor vrouwen, beide met een leeftijdsrange van 18 tot 65 jaar,

Literatuur:

  • Radloff, L.S. (1977). The CES-D Scale: A Self-Report Depression Scale for Research in the General Population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.
  • Hanewald, G.J.F.P. (1987). CES-D. De Nederlandse versie. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit. Amsterdam, Vakgroep klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam, interne publikatie.
  • Bouma,J., Ranchor,A.V., Sanderman,R. & Van Sonderen,E. (1995). CES-D, Een Handleiding. NCGV, RU Groningen.