CFQ – Cognitive Failure Questionnaire

0.00

Deze vragenlijst meet aan de hand van hoofdzakelijk 25 items de subjectieve evaluatie van de eigen cognitieve vermogens. Het gaat erom in hoeverre men de afgelopen tijd last heeft ondervonden van dagelijkse vergissingen (bijvoorbeeld: bepaalde dingen vergeten, bij vergissing verkeerde handelingen verrichten, en dergelijke). De items hebben globaal betrekking op geheugen en aandacht. De lijst is oorspronkelijk ontwikkeld door D.E.Broadbent et al. (1982). De in Minds opgenomen bewerking is van R.Ponds et al. (2006). Er wordt bij de scoring onderscheid gemaakt in de subschalen: Verstrooidheid, Verstrooidheid in sociale situaties, Namen en woorden, en Oriëntatie. Na de 25 vragen komen nog 4 vragen over de subjectieve gevoelens naar aanleiding van deze cognitieve verstoringen.

Er zijn normen uit de algemene populatie (N=1358, verdeeld in meerdere leeftijdsgroepen), van gezonde ouderen en van vasculaire patiënten (in twee leeftijdsgroepen).

Literatuur:

  • Broadbent, D.E.Cooper, P.F,, FitzGerald, P & Parkes, K.R. (1982). The Cognitive Failure Questionnaire (CFQ) and its correlates. British Journal of Clinical Psychology, 21, 1-16.
  • Ponds, R., van Boxtel, M, Jolles, J. (2006). De “Cognitive Failure Questionnaire” als maat voor subjectief functioneren. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 1, 37-42.