CLCE -Checklist Cognitie en Emotie

0.00

In 2007 is de Checklist Cognitie en Emotie (CLCE-24) ontwikkeld door C. van Heugten et al. Deze wordt veel gebruikt door zorgverleners om bij mensen met een beroerte na te vragen of er cognitieve en emotionele klachten zijn sinds de beroerte, en in hoeverre men daar hinder van ondervindt. In Minds is de versie voor zelfrapportage van de CLCE-24 voor mensen met hersenletsel opgenomen. De lijst bevat 22 gerichte vragen; 11 daarvan hebben betrekking op cognitie, 8 betreffen emotionele problemen, 2 gaan over problemen met communicatie en 1 item vraagt naar vermoeidheid. De laatste 2 vragen zijn open vragen, waar additionele problemen gemeld kunnen worden.