CMSD: Crowne-Marlowe Sociale Wenselijkheid

0.00

Schaal voor sociale wenselijkheid.

Deze vragenlijst van Crowne en Marlowe (1960) meet met 12 vragen de mate van neiging tot sociale wenselijkheid van een respondent. De vragen worden dichotoom beantwoord met Ja of Nee.

Vier normtabellen zijn opgenomen: 1. Vrouwelijke studenten Universiteit Utrecht (N=1748, pc-versie); 2. Mannelijke studenten Utrecht (N=495, pc-versie); 3. Algemene bevolkingsgroep (gebaseerd op onderzoek uit Groningen, N=849, paper & pencil versie); 4. Studenten Groningen (N=534, p&p-versie).

Literatuur:

Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24, 349-354.