CORSI: Corsi Block Tapping Test

0.00

Corsi Block Tapping Test, een test voor nonverbale geheugenspanne

Deze test meet de nonverbale geheugenspanne, als benadering van het visuospatiële korte termijn geheugen (Milner, 1971). Op het scherm zijn standaard 9 groene vierkanten (versie voor volwassenen) of rondjes (versie voor kinderen) te zien. Een toenemend aantal vierkanten (te beginnen met 2) krijgt, na elkaar, even een blauwe kleur. Bedoeling is om de reeks in dezelfde volgorde na te klikken of tikken. Er zijn standaard twee aanbiedingen van een bepaalde reekslengte. Als tenminste 1 van de aanbiedingen van een reekslengte correct is, wordt de reekslengte van de volgende twee aanbiedingen 1 element langer. Dit gaat zo door tot het foutencriterium bereikt is, of tot de maximale score is behaald. De blokspanne is dan de reekslengte die nog correct gereproduceerd werd. Ook wordt een “totaalscore” berekend: de blokspanne x het totaal aantal correcte reproducties. De groene rondjes in de kinderversie stellen volgens de aangepaste instructie leliebladeren in het water voor. Een kikker springt daar van blad naar blad en het kind moet het traject na-klikken.

Andere mogelijke aanpassingen betreffen o.a. het aantal elementen op het scherm (max 9) en de posities op het scherm (random of een vast patroon). Men kan ook kiezen uit verschillende vaste configuraties van reeksen, of de reeksen random laten samenstellen. Voorts zijn ook de temporele aspecten van een aanbieding aan te passen (“flitstijd” en intervaltijd), en kan de test zodanig ingesteld worden dat er 2 reeksen van dezelfde lengte correct moeten zijn (in plaats van 1) voordat de reeks langer wordt. Er zijn 2 standaard subtaken: A: blokspanne vooruit, en B: blokspanne achteruit.

Daarnaast is er optioneel een supraspan taak. Deze laatste taak bestaat uit een aantal trials met reekslengte: Spanne (vooruit)  + 1, die behaald is in subtaak A. Ook wordt de eerste reeks bij elke 3e trial herhaald. Scores daarbij zijn het totaal aantal correcte trials, en het aantal correcte trials van de herhalingen. Deze laatste score is een extra meting van het werkgeheugen.

Normen betreffen 1 leeftijdsgroep kinderen (7-17 jaar) en 3 leeftijdsgroepen volwassenen (18-30, 31-45, en 46-65 jaar). Mannen en vrouwen zijn steeds samengenomen. Daarnaast zijn er gepubliceerde normen van gezonde vrijwilligers, alsmede van linkerhemisfeer- en rechterhemisfeer-patiënten (alleen subtest A gebaseerd op de oorspronkelijke face-to-face test).

Literatuur:

Milner,B. (1971). Interhemispheric differences in the localization of psychological processes in man. British Medical bulletin, 27,272-277.