DEUREN: Deuren Test

0.00

Test voor het visuele geheugen.

Dit is een computerversie van de Doors test (Baddeley, Emslie & Nimmo-Smith, 1994). De test, als onderdeel van de Doors and People test, pretendeert een uitspraak te kunnen doen over het visuele geheugen. Het gaat hier vooral om het herkennen van eerder waargenomen visuele objecten, i.c. afbeeldingen van deuren. De deuren zijn van verschillende typen gebouwen, bijv. woonhuizen, garages, schuren, kerken en openbare gebouwen. Het zijn foto’s van deuren uit Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland.

Er zijn twee subtests, met elk 12 sets van 4 foto’s. Eerst worden, na elkaar, 12 foto’s van deuren getoond, die zo goed mogelijk moeten worden ingeprent. Vervolgens komen de 4-keuze afbeeldingen, met 1 deur uit de geheugenset en 3 distractors. Vooraf aan de eerste subtest gaat een oefenserie met 3 vierkeuze items. De 2 subtests zijn verschillend in moeilijkheidsgraad, in die zin dat bij subtest B de deuren van een viertal veel meer op elkaar lijken en meer gelet moet worden op detail. Subtest B wordt dan ook niet afgenomen als op subtest A veel fouten gemaakt worden Er wordt standaard geen feedback gegeven over de correctheid van de keuzes, en standaard worden de items altijd in dezelfde volgorde aangeboden. De reactiewijze kan ingesteld worden op klikken met de muis op de foto van de betreffende deur, of gebruik van een externe button-box.

De scoring van de test bestaat uit standaardscores en percentielscores voor elke subtest en van de test in totaal, waarbij voorlopig gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke (Britse) normeringsgroep. Deze is verdeeld in 5 leeftijdsgroepen tussen 16 jaar en 80+.

Literatuur:

Baddeley A. D., Emslie H., & Nimmo-Smith I. (1994). The Doors and People Test: A test of visual and verbal recall and recognition. Bury-St-Edmunds, UK: Thames Valley Test Company.