DTT-B: Tweetaligheid – Begrippen Test

0.00

Ontwikkelingstest voor Nederlandse begrippen voor tweetalige kinderen.

Deze begrippentest is bedoeld voor jonge Nederlandse en allochtone kleuters, met als meetpretentie de mate van integratie in Nederlandse taal (en cultuur). De test bevat 2 oefenitems en 65 testitems. Een item bestaat meestal uit 3 plaatjes die tegelijkertijd op het scherm worden gepresenteerd. De testleider geeft de naam of de zin die bij het te kiezen item hoort. In welke taal zij dat doet (Turks, Marokkaans, Antilliaans of in het Nederlands) kan op het beginscherm worden aangegeven, dit wordt dan opgeslagen in het databestand. Het kind of de testleider klikt of raakt het gekozen plaatje aan. In een aantal gevallen moet het kind uit meer dan 3 alternatieven kiezen, en bij enkele items worden twee selecties verwacht.

De test kan eventueel worden onderbroken en (bij opgave van de juiste ID-code en sessienummer) later worden hervat op de plaats van onderbreking. Standaard is hier geen afbreekregel na foute antwoorden, maar dat kan wel worden ingesteld.

Voor elke normgroep van allochtone kinderen (Turks, Marokkaans, Antilliaans) bestaat een normvergelijking van aanbieding van de items in de eigen taal, en van aanbieding in het Nederlands. Daarbij worden in de rapportage drie niveau-vergelijkingen  gegeven:  begin Groep 1, eind Groep 1, en eind Groep 2. Vergelijking met een groep Nederlandse kinderen op deze 3 niveaus is ook mogelijk.

Daarnaast is er een normtabel voor 3-jarige Nederlandse kinderen (N=61) , en een voor 3-jarige allochtone kinderen (N=111).