DTT-PW: Tweetaligheid – Passieve Woordenschat

0.00

Ontwikkelingstest voor het meten van de passieve woordenschat.

Doelgroep: jonge kleuters (Nederlands of allochtoon). Meetpretentie: mate van integratie in Nederlandse taal (en cultuur). De test bevat 2 oefenitems en 60 testitems. Een item bestaat uit 4 plaatjes, naast elkaar op het scherm. De testleider geeft de naam of de zin die bij het item hoort, dit kan in het Turks, Marokkaans, Antilliaans of in het Nederlands (de taal van de uit te spreken items kan in het programma worden aangegeven, zodat dit in de rapportage wordt vermeld). Het kind of de testleider klikt of raakt het gekozen plaatje aan.

Vanwege de redelijk lange duur van de afname kan de test worden onderbroken. Bij opgave van de juiste ID-code en sessienummer van het kind kan de test dan later worden hervat op de plaats van onderbreking. Testafname is o.a. instelbaar op afbreekregel: standaard is dat de test beëindigd wordt na 5 achtereenvolgende fouten.

Voor elke normgroep (Turks, Marokkaans, Antilliaans) bestaat een normvergelijking van aanbieding van de items in de eigen taal, en van aanbieding in het Nederlands. In de individuele rapportage worden daarbij drie niveau-vergelijkingen  gegeven:  begin Groep 1, eind Groep 1, en eind Groep 2. Ook zijn er leeftijdsnormen voor aanbieding in het Nederlands, voor 3- en 4-jarige Nederlandse en allochtone kinderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de test verlengd af te nemen met 15 extra (moeilijker) items. Van deze verlengde afname zijn leeftijdsnormen voor 5-jarige Nederlandse en allochtone kinderen aanwezig.