EPQ – Eysenck Personality Questionnaire

0.00

Dit is een verkorte versie van Eysenck’s persoonlijkheidstest, met 48 items. De scores hebben betrekking op 4 schalen: extraversie, neuroticisme, psychoticisme en sociale wenselijkheid. De Nederlandse bewerking is van Sanderman et al. (1995). De antwoordmogelijkheden zijn dichotoom (ja/nee).

Er zijn normen van de oorspronkelijke papier & potlood versie (gezonden en 2 groepen somatische patiënten), en van de pc-versie (ruim 1000 vrouwelijke studenten en ruim 300 mannelijke studenten).

Literatuur:

Sanderman, R., Arrindell, W.A., Ranchor, A.V., Eysenck, H.J. & Eysenck, S.B.G. (1995). Eysenck Personality Questionnaire. Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Groningen.