FIRNI – Five Individual Reaction Norms Inventory

0.00

Betrouwbare vragenlijst voor de Big Five

Deze persoonlijkheidstest bevat 50 items waarmee iemands scores op de Big Five op betrouwbare en valide wijze kunnen worden verkregen. Auteurs zijn Denissen en Penke (2008). De 5 factoren zijn: Extraversie, Neuroticisme, Openheid, Nauwgezetheid en Aangenaamheid, met voor elk 10 items. De 50 uitspraken kunnen worden beantwoord op een 5-puntschaal, lopend van “zeer mee oneens” tot “zeer mee eens”.

Er zijn normen van Nederlandse studenten (297 mannen en 1037 vrouwen), alsmede Duitse normen (N=5759), verkregen via het internet en uitgesplitst in leeftijdscohorten van 16-59 jaar. De lijst is ook in het Engels af te nemen.

Literatuur:

Denissen, J. J. A., & Penke, L. (2008). Individual reaction norms underlying the Five Factor Model of personality: First steps towards a theory-based conceptual framework. Journal of Research in Personality, 42, 1285–1302.