GDS-15 EN GDS-30 – Geriatric Depression Scale

0.00

De Geriatric Depression Scale (GDS) is een screeningsschaal voor depressie bij ouderen (Brink et al.,1982). Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. In Minds zijn verschillende versies beschikbaar: de GDS-30 en de GDS-15. Het zijn Ja/Nee vragen, die met 1-0 worden gescoord. De GDS-30 wordt als volgt gescoord: 0-10 = niet depressief, 11-20 = mild depressief, 21-30 = ernstig depressief. De GDS-15 kan als volgt geïnterpreteerd worden: 0-4 = niet depressief, 5-10 = mild depressief, 11+ = zeker depressief.

Literatuur:

Brink TL, Yesavage JA, Lum O, Heersema PH, Adey M, Rose TL. Screening tests for geriatric depression. Clinical gerontologist. 1982;1(1):37-43.