GVL: Gezondheidsvragenlijst

0.00

Vragenlijst met 53 vragen die te maken hebben met de gezondheid van de participant. De vragenlijst bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Eerst komen enkele algemene vragen.
  2. Dan komt een aantal vragen die vrij specifiek een oordeel vragen over bepaalde fysieke maar ook mentale klachten van de participant in de afgelopen maand, zoals hoofdpijn en problemen met ademhaling. Hierbij wordt zowel naar de mate als de duur van de klachten gevraagd.
  3. Vervolgens gaat het om vragen naar bepaald gedrag dat in verband kan staan met de gezondheid, zoals gebruik van koffie en alcohol, en mate van beweging.
  4. Tenslotte zijn er nog enkele vragen naar de omgang met stress.

Scores op het onderdeel Klachten kunnen vergeleken worden met normen afkomstig van psychologiestudenten.