HLOC: Health Locus of Control

0.00

Vragenlijst voor Health Locus of Control

Auteurs van deze locus-of-control schaal met betrekking tot de eigen gezondheid zijn B.S. Walston en K.A. Walston (1978). De lijst bestaat uit 18 uitspraken met 6 mogelijke antwoorden die aangeven in hoeverre men het eens of oneens is met een uitspraak.

De vragenlijst levert scores op met betrekking tot 1 interne en 2 externe subschalen voor locus of control op het gebied van eigen gezondheid (Internal, External, en Arts locus of control).

Literatuur:

Wallston, B. S., Wallston, K. A. (1978). Locus of Control and Health: A Review of the Literature. Health Education and Behavior, 6, 107-117