KDT: Klank Discriminatie Test

0.00

Test voor het onderscheid van Nederlandse of Turkse klanken.

De meetpretentie van deze test, bedoeld voor jonge kinderen, is de mate waarin het kind in staat is onderscheid te maken tussen klanken of woorden die bijna hetzelfde klinken. Het door de computer akoestisch aangeboden klankenpaar moet door het kind worden gereproduceerd, waarna de testleider beoordeelt of dit correct was. De klankenparen worden ook op het scherm afgebeeld (zie figuur hierboven). Eventueel kan een klankenpaar herhaald worden. De test bevat momenteel een lijst met paren Nederlandse morfemen, en een met paren Turkse klanken. Deze twee lijsten, ontleend aan de Diagnostische Test Tweetaligheid – subtest Klanken, bevatten elk 25 testparen, en bij elke lijst zijn twee oefenparen opgenomen.

Ook zijn normen geïntegreerd aanwezig, voor begin groep 1, eind groep 1, en eind groep 2. Lijsten met items en bestandjes met klankenparen zijn eventueel zelf toe te voegen.