LOKR: Leidse Ouder-Kind Relatie Test

0.00

Vragenlijst ter bepaling van ouderschapsstijlen.

Dit instrument, afkomstig van Moormann et al., (2004), meet met 42 vragen de kwaliteit van de relatie tussen participant enerzijds en vader en moeder anderzijds. Er zijn 2 x 2 subschalen: emotionele warmte vader, idem moeder, discipline vader, idem moeder.

De vragen worden beantwoord op een 4-puntschaal, lopend van “bijna nooit” tot “bijna altijd”.

De normen zijn gebaseerd op decielen. Er is een normtabel gebaseerd op werk met psychologiestudenten (N=802, versie Minds).

Op grond van de scores en de normen wordt door het programma voorts de ouderschapsstijl van de ouders bepaald, volgens het theoretisch kader van Coopersmith (1967). Er zijn 4 mogelijke uitkomsten voor de relatie tussen vader en moeder enerzijds en het kind anderzijds:

  1. Unconditional Positive Regard (Emotionele Warmte hoog, Discipline laag)
  2. Affectionless Control (Emotionele Warmte laag, Discipline hoog)
  3. Confusing (Emotionele Warmte hoog, Discipline hoog)
  4. Indifferent (Emotionele Warmte laag, Discipline laag)

Literatuur:

  • Moormann,P.P., Bermond,B. & Albach,F. (2004). The Reality Escape Model: The intricate relation between alexithymia, dissociation, and anesthesia in victims of child sexual abuse. In I.Nyklicek, A.Vingerhoets & L.Temoshok (Eds.), Emotional Expression and Health. (pp. 82-98). Brunner Routledge.
  • Coopersmith, (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: W. H. Freeman and Company.