MAZE: Maze Learning Test

0.00

Test voor nonverbaal, ruimtelijk leren.

De Maze Learning Test beoogt het nonverbale, ruimtelijk leren te meten. Als zodanig kan de prestatie op deze test volgens de literatuur iets zeggen over de werking van de hippocampus, maar ook over het executief functioneren van de frontaalkwab. De participant moet het (verborgen) pad vinden in een doolhof, tussen een startvak en een eindvak, door steeds aansluitend een vakje te markeren. Als de participant een vakje markeert dat op het pad ligt, dan wordt het groen totdat het volgende vakje gemarkeerd wordt. Als het vakje buiten het pad ligt krijgt het tijdelijk een rode kleur. Elke stap die gedaan wordt blijft slechts zichtbaar tot de volgende stap (in tegenstelling tot bijgaande afbeelding). Vakjes mogen niet overgeslagen worden en er mag ook niet diagonaal bewogen worden. Bedoeling is om vast te stellen in hoeveel trials het parcours foutloos kan worden doorlopen. Standaard criterium om de test te beëindigen is 3 achtereenvolgende foutloze trials. Het standaard doolhof bevat 28 stappen met 12 veranderingen van richting, op een grid van 10 x 10, maar ook een ander parcours op eventueel een kleiner grid kan geselecteerd worden. Een onderzoeker kan kiezen uit een zestal doolhoven, maar “eigen” doolhoven kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Eventueel kunnen in één afname meerdere, soortgelijke doolhoven na elkaar worden gepresenteerd, wat informatie kan verschaffen over o.a. procedureel leren. Reactiewijze is met de muis of via een aanraakscherm. Voorlopige (Australische) normen voor mannen en vrouwen (Bowden, 1989) en een interpretatief gedeelte zijn in de rapportage opgenomen.

Literatuur:

Bowden, S.C. (1989). Maze Learning: Reliability and Equivalence of Alternative pathways. The Clinical Neuropsychologist, 3, 137-144.