MCQ – Money Choice Questionnaire

0.00

Op welk punt kiest een persoon voor uitgestelde beloning in plaats van onmiddellijke beloning?

Met de 27 items tellende Monetary Choice Questionnaire wordt geprobeerd te bepalen op welk punt een persoon kiest voor uitgestelde beloning in plaats van onmiddellijke beloning. De score betreft het aantal keer dat gekozen is voor uitgestelde beloning. Elk item heeft een onverschilligheidswaarde, de Indifference k. De Indifference k reflecteert het geldelijke voordeel (subjectief) ten opzichte van de periode van uitstel (Engels: discount rate). Hoe hoger deze waarde hoe meer sprake kan zijn van impulsiviteit (Kirby, 2009).

Literatuur:

Kirby,K.N.,(2009). One-year temporal stability of delay-discount rates. Psychonom Bull & Rev, 16, 457-462.