MOS-M: McCarty Ontwikkelings Schalen – Memory

0.00

Voor zeer jonge kinderen. Bestaat uit een subtest Cijferspanne (vooruit, achteruit) en een subtest Visueel Geheugen.

Bestaat uit 2 subtests: Digits Span en Visueel Geheugen. Gericht op zeer jonge kinderen (3-7 jaar). Deze test is gecomputeriseerd in het kader van een onderzoek naar integratie en tweetaligheid van allochtone kinderen.

Subtest Digits Span betreft de akoestische aanbieding van cijferreeksen. Aanbieding is mogelijk in 3 verschillende talen (Nederlands, Turks en Berber). Bevat de reekslengtes 2–7. Het kind dient de aangeboden reeks te herhalen. Scoring (goed/fout) geschiedt door de proefleider. De test kan zowel voor digits span forward als voor backward gebruikt worden. Als er een fout wordt gemaakt krijgt het kind een “herkansing” met dezelfde reekslengte. Indien die ook fout is, en bij instelling van de afbreekregel op “Score = 0”, stopt de test. Volgens het scoringsvoorschrift van McCarthy geeft een reekslengte in 1 keer goed 2 punten, een herkansing correct geeft 1 punt.

Subtest Visueel Geheugen biedt tegelijkertijd 6 plaatjes van objecten op het scherm aan, die gedurende een bepaalde tijd (instelbaar, standaard 10 s) zichtbaar blijven. Gedurende deze tijd benoemt de proefleider de objecten eenmaal en wijst deze aan (KNOOP, VORK, PAPERCLIP, PAARD, SLOT, POTLOOD). Dan komt een “blank” scherm en moet het kind binnen een bepaalde tijd (instelbaar) zoveel mogelijk objecten uit het hoofd opnoemen. Tenslotte komt een scoringsscherm waarop de proefleider de reacties van het kind kan scoren.

Voor beide subtests zijn normen beschikbaar van 3-jarige Nederlandse en allochtone kinderen.

Literatuur:

Hunt, T. V. (1978). Review of McCarthy Scales of Children’s Abilities. In O.K. Buros (Ed.), The eighth mental measurements yearbook (Vol. 1). Highland Park, NJ: Gryphon Press.