MOTOR: Motor Reaction Time Test

0.00

Test voor motorische snelheid en respons keuze.

Bij deze motorische test wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een pc met aanraakscherm of een tablet. De motorische snelheid wordt gemeten vanaf een eenvoudige situatie met slechts 1 knop of signaal op het scherm, tot een 4-keuze situatie. Subtaken met meer dan 1 knop kennen compatibele en incompatibele varianten. Opdracht is steeds het zo snel mogelijk doen uitdoven van de verlichte knop. In compatibele situaties kan dat door op de verlichte knop op het scherm te drukken; bij incompatibele situaties moet op een andere dan de verlichte knop gedrukt worden. De 6 mogelijke subtaken zijn:

  • Simple RT: 1 knop/lampje op het scherm
  • 2 Choice Compatible: 2 knoppen/lampjes op scherm, op verlichte knop drukken
  • 2 Choice Incompatible: 2 knoppen/lampjes, op de andere knop drukken dan de verlichte knop
  • 4 Choice: 4 knoppen/lampjes op het scherm; op de verlichte knop drukken
  • 4 Choice Incompatible Rechts: Op knop drukken direct rechts van het lampje
  • 4 Choice Incompatible Links: Op knop drukken direct links van het lampje

Standaard worden alle 6 subtaken in bovenstaande volgorde afgenomen. Het voorgeschreven aantal trials per subtaak is 24, voorafgegaan door 12 warming-up trials. Bij subtaken met meer dan 1 knop dient gereageerd te worden met de wijsvingers van beide handen. Het respons-stimulus interval is instelbaar en bij voorkeur variabel.

Bij de rapportage worden o.a. de gemiddelde reactietijd alsmede het percentage fouten per subtaak vermeld, en worden compatibiliteitseffecten berekend. Een interpretatief rapport is beschikbaar.