MUFF: Memory for Unfamiliar Faces

0.00

Geheugen voor onbekende gezichten.

Deze test maakt gebruik van foto’s van gezichten van onbekende personen. De test bestaat uit een “leerfase” waarin een aantal foto’s van gezichten wordt gepresenteerd, en een “testfase” waarin de getoonde gezichten nogmaals worden gepresenteerd samen met een gelijk aantal nieuwe gezichten. Er zijn twee sets met foto´s, zodat ook bij herhaald testen leereffecten kunnen worden vermeden. Bedoeling is om met JA of NEE steeds te antwoorden op de vraag of het gezicht in het eerste deel van de test ook was aangeboden. Om de gezichten in de leerfase met meer aandacht te laten bekijken (en dus het inprenten te bevorderen), is er de mogelijkheid te laten aangeven of men het getoonde gezicht aardig vindt of niet. De taak kan verder zo worden ingesteld dat in de testfase dezelfde foto van het gezicht ter herkenning wordt aangeboden, of het gezicht van dezelfde persoon maar op een andere foto. In dit laatste geval is een hoger niveau van verwerking nodig. De responswijze kan worden ingesteld op gebruik van muis of de externe (optionele) button box.

Het digitale fotomateriaal dat gebruikt wordt in de test is ontwikkeld bij de vakgroep Psychonomie van de Universiteit Utrecht. Het aanbevolen aantal te gebruiken foto´s is 20 in de leerfase (dus 40 in de testfase), maar dit aantal is te wijzigen (max. 30 in de leerfase en 60 in de testfase).

In individuele rapportages worden, zowel in tekst als grafisch, percentages correct en fouten vermeld alsmede gemiddelde reactietijden van correcte reacties. Ook is er een verhalend rapport met een voorlopige interpretatie, hoewel normen nog verder ontwikkeld moeten worden.