MVI: Meervoudige Vermoeidheids Index

0.00

Vragenlijst voor vermoeiheid met 5 subschalen.

Deze lijst van Smets et al. (1995) brengt de psychische en lichamelijke vermoeidheid in kaart. Het instrument bestaat uit 20 uitspraken die beantwoord moeten worden op een 5-punts schaal lopend van <Ja dat klopt> tot <Nee dat klopt niet>.

De scores worden verdeeld over 5 schalen: Algemene Vermoeidheid, Lichamelijke Vermoeidheid, Reductie in Activiteit, Reductie in Motivatie, en Mentale Vermoeidheid.

Er is een normtabel gebaseerd op onderzoek met 86 psychologiestudenten.

Literatuur:

Smets, E.M., Garssen, B., Bonke, B. & De Haes, J.C. (1995). The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. Journal of Psychosomatic Research, 39, 315-325.