NVM: Nederlandse Verkorte MMPI

0.00

Sterk verkorte MMPI die de volledige MMPI kan vervangen.

Persoonlijkheidstest ontwikkeld door F.Luteijn & A.R.Kok (1985). Deze sterk verkorte MMPI kan de volledige MMPI vervangen.

De lijst bestaat uit 83 uitspraken. De onderzochte moet bij elke uitspraak aangeven in hoeverre deze op hem of haar van toepassing is, op een 3-punts schaal (Juist – ? – Onjuist). De items zijn niet-overlappend verdeeld over 5 schalen: Negativisme, Somatisering, Verlegenheid, Ernstige Psychopathologie en Extraversie.

Normgroepen betreffen behalve die uit de oorspronkelijke handleiding (Algemeen, Psychiatrische patiënten, Somatische patiënten), gebaseerd op de p&p afname. Daarnaast is er een normtabel van mannelijke (N=432) en vrouwelijke studenten (N=1852), en van mannen (N=166) en vrouwen (N=270) met licht cognitieve stoornissen versie Minds).

Literatuur:

Luteijn, F., en A.R. Kok (1985), NVM Nederlands Verkorte MPI Handleiding. Swets & Zeitlinger,
Lisse.