PDG: Prisoners Dilemma Game

0.00

Sociaalpsychologische test voor coöperatie dan wel competitie.

In deze interactieve test speelt men met een denkbeeldige andere persoon (in feite de computer), en kiest in 10 “ronden” steeds voor samenwerken (keuze A) of tegenwerken (keuze B; voor eigen gewin). De ander reageert volgens bepaalde strategieën. Winsten en verliezen worden bepaald door een (in te stellen) payoff matrix. Er zijn maximaal 4 verschillende games (taken of condities) in te stellen, te kiezen uit vijf verschillende strategieën:

A: Tit for Tat: de ander werkt de 1e ronde samen (A), imiteert daarna de vorige keuze van de speler

B: Suspicious Tit for Tat: de ander werkt in de 1e ronde tegen (keuze B), imiteert daarna steeds van de vorige keuze van de speler

C: Hardball: de ander werkt steeds tegen (keuze B), behalve op ronde 5 en 10

D: Change of Heart: eerste 5 ronden wordt door de ander tegengewerkt (B), daarna samengewerk (A)

E: Win-Stay, Lose-Change (Pavlov-strategie): de ander begint met samenwerken (A), daarna wordt alleen samengewerkt als speler en computer beide dezelfde keuze doen.

De volgorde van de ingestelde condities kan worden gerandomiseerd. Omdat de instructie redelijk complex is, kan er ingesteld worden dat voorafgaand aan de games een zestal multiple choice vragen gesteld worden over de payoff matrix. Pas als een (instelbaar) percentage correct gehaald is, kan begonnen worden. Keuzes kunnen worden gemaakt met de muis (of met de vinger op het aanraakscherm).

De individuele prestaties op de verschillende condities kunnen worden vergeleken met normen van mannelijke (N=245) of vrouwelijke (N=919) psychologiestudenten.

Literatuur:

  • Axelrod, R. The Evolution of Cooperation(Basic Books, New York, 1984).
  • Nowak,M. & Sigmund,K. (1993). A strategy of win-stay, lose-shift that outperforms tit-for-tat in the Prisoner’s Dilemma game. Nature, 364, 56-58.