POMS: Profile of Mood States

0.00

Vragenlijst voor momentane stemming.

Auteur van deze oorspronkelijk 65 items tellende stemmingsvragenlijst is D.M. McNair (1971). Vertaling en bewerking naar een verkorte versie is verricht door F. Wald en G. Mellenberg (1990). De lijst meet de momentane stemming, met 32 items die zijn onderverdeeld in de volgende 5 stemmingsdimensies: boosheid, depressie, spanning, vermoeidheid en levenskracht. Gevraagd wordt hoe men zich nu, op dit moment voelt. De 5 antwoordalternatieven lopen van: “helemaal niet” tot “heel erg”.

In Minds zijn normen opgenomen van studenten (N=202), van (oudere) gezonde vrijwilligers, van patiënten met vaatvernauwing, en van jongeren (12-18 jaar).

Literatuur:

Wald,F.D.M. & Mellenberg,G.J. (1990). De verkorte versie van de Nederlandse vertaling van de Profile of Mood States (POMS). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 45, 86-90.