SAWS: Student Affect and Wellbeing Scale

0.00

Stemmingsschaal ten behoeve van studenten

Deze stemmingsvragenlijst voor studenten, ontwikkeld door S. Doosje (Universiteit Utrecht) bevat 30 items die vragen naar hoe vaak men de afgelopen maand door de studie bepaalde gevoelens heeft gehad. De 5 mogelijke antwoordalternatieven lopen van <nooit> tot <heel vaak>.

Scores worden verdeeld over 2 schalen: positief affect en negatief affect.

Er zijn normen van 2221 vrouwelijke en 551 mannelijke eerstejaars psychologiestudenten.