SOC: Sense of Coherence

0.00

Lijst van 29 vragen van levensbeschouwelijke aard.

Dit instrument is afkomstig van Antonovsky (1984). Er zijn 29 vragen van levensbeschouwelijke aard. Het gaat om de “globale oriëntatie dat de wereld begrijpbaar, beheersbaar en betekenisvol is”. De vragen kunnen beantwoord worden op een visual analogue scale met 7 punten en met als extreme waarden: “Ja, altijd” en “Nee, nooit”. Naast een totaalscore zijn er 3 subschalen: comprehensibility, manageability, en meaningfulness.

In Minds is een normtabel opgenomen gebaseerd op antwoorden van 69 studenten (pc-versie).

Literatuur:

Antonovsky, A. (1984): “The Sense of Coherence as a Determinant of Health”. In: J.D. Matarazzo (Ed), Behavioral Health: A Handbook of Health Enhancement and Disease Prevention. New York: John Wiley & Sons.