SPQ: Schizotypal Personality Questionnaire

0.00

Vragenlijst voor onderzoek naar schizotypie.

Auteur: Raine (1991); Nederlandse vertaling en bewerking: Vollema & Hoijtink (2000). Vragenlijst voor het onderzoeken van het persoonskenmerk schizotypie. Schizotypie komt in de vragenlijst tot uiting in scores op 9 subschalen, die clusteren tot 3 samengestelde factoren:

  • Cognitief-Perceptueel (betrekkingsideeën, magisch denken, ongewone percepties en achterdocht),
  • Interpersoonlijk (sociale angst, geen intieme vrienden, beperkt affect en ook achterdocht), en
  • Desorganisatie (vreemd/excentriek gedrag, en vreemde spraak).

De vragenlijst kent 2 versies: de volledige versie (SPQ) met 74 items, en de verkorte versie (SPQ-B) met 22 items en alleen een scoring op de 3 samengestelde factoren. De vragen moeten alle met Ja of Nee beantwoord worden.

Normen op de SPQ betreffen een Amerikaanse steekproef (N=103; leeftijd 18-45 jaar), bij de SPQ-B zijn normen gebaseerd op gegevens van zowel Amerikaanse (N=220) als Nederlandse studenten (N=84).

Literatuur:

  • Raine, A. (1991). The SPQ: A Scale for the Assessment of Schizotypal Personality Based on DSM-III-R Criteria. Schizophrenia Bulletin, 17, 555-564.
  • Vollema, M.G. & Hoijtink, H. (2000). The multidimensionality of self-report schizotypy in a psychiatric population: an analysis using multidimensional Rasch models. Schizophrenia Bulletin, 26, 565-575.