SDMT: Symbol Digits Modalities Test

0.00

Test voor het vermogen tot complex visuele scanning en het visueel volgen van een spoor.

Met deze screeningstest kan een uitspraak gegeven worden over het vermogen tot complex visuele scanning en het visueel volgen van een spoor, en het kan een vergelijking opleveren tussen visueel-motorische en mondelinge reacties. De taak die bestemd is voor zowel volwassenen als kinderen vanaf 8 jaar, is afgeleid van de Symbol Digit Modalities Test (SDMT) van A.Smith (1972). De participant wordt geconfronteerd met 9 verschillende symbolen die horen bij de cijfers 1 t/m 9 (standaard instelling), of bij de letters A t/m I. In de standaardinstelling krijgt de participant gedurende 90 seconden een aantal reeksen symbolen die gecombineerd moeten worden met de juiste cijfers (of letters). Vooraf gaan 10 oefensymbolen.

De test bestaat uit een manuele en een mondelinge subtest, die ook afzonderlijk zijn af te nemen. Voor de manuele subtest wordt de reactiewijze bij voorkeur ingesteld op toetsenbord (intikken van de cijfers of letters). Andere instellingen zijn klikken met de muis of aanraakscherm, waarbij een virtueel toetsenbordje met cijfers of letters op het scherm staan. De mondelinge subtest vraagt van de testleider dat de antwoorden direct worden gescoord. Hiervoor kan van tevoren een speciaal formulier uitgeprint worden, waarbij de standaard instellingen van toepassing zijn. In het rapportage-onderdeel kunnen de scores van de mondelinge subtest aan de hand van dit formulier worden ingevoerd.

Het voorschrift is afname van beide subtests. De volgorde waarin de subtests worden afgenomen is volgens onderzoek niet van belang voor de uitkomsten. We geven echter de voorkeur aan: eerst manueel, daarna mondeling.

Mogelijke testinstellingen betreffen verder o.a. het type symbool (niet-alfanumerieke toetsenbordtekens, cijfers, letters, diverse sets webding- en wingding-tekens). Ook kan het antwoordtype worden gespecificeerd (cijfers of letters), alsmede de testduur (standaard 90 sec), aantal oefensymbolen en feedback. Deze laatste parameter (feedback tijdens de eigenlijke test) is belangrijk bij gebruik van de test voor cognitieve training.

Als voorlopige normen zijn gepubliceerde Amerikaanse normen (papier & potlood test) in de rapportage opgenomen. Deze hebben betrekking op een aantal leeftijdsgroepen (kinderen en volwassenen). Ook kan vergeleken worden met een voorlopige normgroep volwassenen, gebaseerd op de versie van Minds. Een interpretatief rapport kan worden opgevraagd.

Literatuur:

Smith, A. (1968). The symbol-digit modalities test: a neuropsychologic test of learning and other cerebral disorders. In: J. Helmuth (Ed.), Learning disorders, Seattle, Special Child Publications, pp. 83-91.