STOP: Stop-Signaal Taak

0.00

Taak voor inhibitie-controle en schatting van het niet-observeerbare stop-proces.

Met deze taak kan inhibitie-controle (impulsiviteit) in kaart worden gebracht. Het is een tweekeuze Go-NoGo taak, waarbij de Go-stimulus vraagt om een reactie op de linker of rechter cursortoets, en waarbij op sommige trials kort na de GO-stimulus ook een STOP-signaal verschijnt waarop juist de reactie onderdrukt moet worden. Op een tablet-pc kan de reactie ook via twee buttons op het aanraakscherm gegeven worden. Gebruik van de optionele button box wordt echter aanbevolen, vanwege de nauwkeuriger reactietijden. De taak is ontleend aan het werk van Overtoom et al. (2002).

Diverse stimuli voor GO-signaal en STOP-signaal zijn mogelijk, en het STOP-signaal kan zowel visueel als akoestisch (een 1000 Hz toon) zijn, of beide tegelijkertijd. Verschillende tijdparameters zijn instelbaar, zoals aanbiedingsduur, interval tussen trials, en ook het interval tussen GO-stimulus en STOP-signaal (Stop-Signaal Delay, SSD). Het aantal trials kan worden bepaald, en de trials kunnen opgedeeld worden in meerdere blokken. Voor elk blok kan een aparte frequentie ingesteld worden van verschijnen van het STOP-signaal.

Voor deze test zijn er normen van TBS-patiënten (psychopatisch en non-psychopatisch) en van gezonde volwassenen, alsmede van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Normen betreffen de reactietijd (RT) op correcte GO-trials en de RT op foutieve STOP-trials (fouten positief), alsmede de percentages correcte inhibities op STOP-trials. Z-scores worden berekend na log-transformatie.

In het individuele rapport worden voor GO- en STOP-trials per blok de gemiddelde RT en standaard deviatie gegeven, voor de GO-trials verder het percentage keuzefouten en omissies, en voor de STOP-trials het percentage correcte inhibities. Ook de duur van het niet-observeerbare Stop proces van een reactie (de Stop Signaal ReactieTijd, SSRT) wordt geschat, volgens de procedure van Verbruggen en Logan (2009).

Literatuur.

  • Brand,N., Von Borries,K. & Bulten,E. (2010). Progress with MINDS, a testmanager for psychological assessment, research and education: applications in the forensic psychiatric domain. In: A.J.Spink, F.Grieco, O.E.Krips, L.W.S.Loyens, P.J.J.Noldus & P.H.Zimmerman (Eds), Proceedings of Measuring Behavior 2010 (Eindhoven, the Netherlands), pp. 396-398.
  • Overtoom et al. (2002). Inhibition in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A psychophysiological study of the Stop Task. Biological Psychiatry, 51, 668-676.
  • Van de Kant,T.W., Boers,S.F., Kempes,M. & Egger,J.I.M. (2020). Neuropsychological Subtypes of Violent Behavior: Differences in Inhibition between Affective and Instrumental Violence. Journal of Forensic Psychology, 5: 158. doi: 10.35248/2475-319X.19.5.158
  • Verbruggen,F & Logan,G.D. (2009). Models of Response Inhibition in the Stop-Signal and Stop-Change Paradigms. Neurosci Biobehav Rev., 33, 647-661.