SWT: Sociale Waarden Test

0.00

Test voor bepalen van sociale of motivationele oriëntaties.

De Sociale Waarden Test  is een beslissingen-spel waarin het gaat om het verdelen van geldbedragen aan zichzelf en aan “een andere persoon”. De test is gebaseerd op de “Ring Measure of Social Values” van Liebrand & Van Run (1985). In (standaard) 24 ronden moet steeds gekozen worden uit 2 mogelijkheden. Een selectie kan gemaakt worden met de muis of met de vinger op een aanraakscherm. Elke mogelijkheid houdt toekenning in van een geldbedrag (positief of negatief) aan zichzelf en aan de ander. De geldbedragen lopen (standaard) van – 15 euro tot + 15 euro.

In feite is het een persoonlijkheidstest, waarmee getracht wordt vast te stellen door welke sociale waarden (sociale of motivationele oriëntaties) iemand zich laat leiden in situaties waarin individuele en collectieve belangen uiteen kunnen lopen. De uitkomst van de test wordt grafisch gerepresenteerd als een vector met een bepaalde richting en een bepaalde lengte. De richting kan gezien worden als een positie in de dimensie die loopt van altruïsme en coöperatie via individualisme naar competitie en agressie, terwijl de lengte gezien kan worden als een aanduiding van de consistentie van dit gedrag (zie figuur hieronder). De individuele uitkomst kan worden vergeleken met die van een groep psychologiestudenten (N=400). Een interpretatief rapport kan worden opgevraagd.

Literatuur.

Liebrand, W.B.G. & Van Run, G.J. (1985). The effects of social motives on behavior in social dilemmas in two cultures. Journal of Experimental and social Psychology, 21, 86-102.