TAK: Taaltoets voor Alle Kinderen

0.00

Taaltoets voor Nederlandse kinderen, al of niet met een migratie achtergrond

Deze test is bestemd voor Nederlandse kinderen al of niet met een migratie-achtergrond in de basisschoolleeftijd t/m groep 4. Het bestaat uit 3 subtests, 2 op woordniveau en 1 op zinsniveau. Bij deze tests wordt het presteren van het kind steeds beoordeeld door de testleider.

De subtests op woordniveau worden begeleid door plaatjes op het scherm. Het betreft een test voor “Meervoud” en een test voor “Voltooid Deelwoord”. Bij de test op zinsniveau gaat het om het correct nazeggen van Nederlandse zinnen. Daarbij worden 2 zaken beoordeeld: het correct reproduceren ven een functiewoord en van een belangrijk gedeelte van de zin (zinspatroon). Eventueel kunnen de tests afzonderlijk worden afgenomen, of in een andere dan de standaard volgorde.

Subtest “Meervoud” (figuur hierboven) bestaat uit 12 paren plaatjes met objecten in enkelvoud en meervoud, voorafgegaan door 3 oefenitems. De testleider leest de zin voor die door het kind moet worden aangevuld (eventueel staat de zin op het scherm). Onderscheid wordt gemaakt tussen 3 meervoudsvormen: -en, -s en onregelmatig. Subtest “Voltooid Deelwoord” bevat ook 12 opgaven (figuur hierna), elk met 1 plaatje en een zin die wordt opgelezen en die door het kind moet worden aangevuld. Hier zijn ook weer 3 oefenopgaven, en er wordt onderscheid gemaakt tussen voltooid deelwoorden die sterk, zwak of onregelmatig zijn.

De subtest op zinsniveau (figuur hieronder) bestaat uit 20 zinnen die door de testleider worden opgelezen (derde figuur). Na het nazeggen van elke zin door het kind worden functiewoord en belangrijkste zinspatroon met Goed of Fout gescoord.

De normen kennen 5 niveaus: begin groep 1 en 2, en eind groep 2, 3 en 4. Daarbij wordt door middel van percentielscores de prestaties vergeleken met gegevens van een groep Nederlandse kinderen. Ook wordt een kwalificatie van de score gegeven als de niet-Nederlandse taal overwegend als tweede taal wordt gebruikt, en ook als dat als eerste taal wordt gebruikt.