TMT-K: Trail Making Test – Kleuren

0.00

Aanpassing van de klassieke TMT ten behoeve van jonge kinderen en personen die het alfabet (nog) niet in voldoende mate kennen. Er moet steeds gewisseld worden tussen cijfers en kleuren.

Dit is een aanpassing van de TMT ten behoeve van jonge kinderen en personen die het alfabet (nog) niet in voldoende mate kennen. Het bevat standaard eveneens 3 subtaken, die elk kunnen bestaan uit een oefenopgave en 1 of 2 testopgaven:

A: Getallen verbinden (zoals in de standaard TMT);

B: Getallen verbinden; het item wisselt steeds van kleur maar daar hoeft geen aandacht aan gegeven te worden;

C: Getallen verbinden en tegelijk wisselen van kleur; dezelfde getallen komen twee keer voor: eenmaal in de target-kleur en eenmaal in de distractor-kleur.

Elke subtaak begint met een oefenopgave. Er zijn testopgaven die tot getal 10 gaan, en opgaven tot getal 15. De getallen moeten in de juiste volgorde aan elkaar worden verbonden. Er kan gekozen worden voor: “schuiven met de muis” (met zichtbaar “rafelig” spoor), of “klikken op volgende rondje” (met rechte verbindingslijnen). Uit een aantal plaatjes kan de testleider een specifieke cursor kiezen (auto, hondje, enz). Bij correcte verbinding wordt het verbonden item donkerder van tint, bij een fout wordt het item (tijdelijk) rood gekleurd en gaat de cursor terug naar het vorige correcte item. Eventueel is er ook akoestische feedback bij fouten. Na bereiken van het laatste element in een subtaak kan een afdruk van het scherm eventueel als grafisch bestand (bmp) worden bewaard. De test is verder in te stellen op tijd-criteria, bij overschrijding daarvan wordt de betreffende subtaak afgebroken.

Het verschil in RT (totaaltijd) tussen subtaak C en eerdere subtaken is de maat voor cognitieve flexibiliteit. Er zijn normen voor 6-7 jarigen, bij wie subtests B en C zijn afgenomen.

Andere suggesties…