WLT: Woorden Leer Test

0.00

Test voor verbaal leren en geheugen, met actief herinneren en passief herkennen.

Dit is de 15 Woorden Test met 7 paren parallel-versies, gebaseerd op Rey’s Auditory Verbal Learning Test (Rey, 1964). De woorden zijn door de pc akoestisch of visueel aan te bieden en eventueel in beide modi tegelijkertijd. Het is gebleken dat wijze van presentatie geen effect heeft op het onthouden (Brand & Jolles, 1985). Standaard gebruik betreft 5 “immediate recall” trials. Als testinstelling kan de testleider ervoor kiezen om de recall na afloop van elke trial door de participant in te laten typen. Dat kan via het gewone toetsenbord, of via een virtueel toetsenbord op het scherm indien sprake is van een aanraakscherm of tablet. Reproductie van de woorden kan ook mondeling plaatsvinden, waarbij de testleider de recall noteert of met een opnameapparaat registreert. In dit laatste geval kunnen via het hulpprogramma LeerCurve de reactiewoorden worden geselecteerd en ingevoerd om de recall te kunnen scoren.

Na afronding van de 5 recall trials wordt weer terug gegaan naar het hoofdmenu van Minds en kan men eventueel een andere test afnemen. Als de WLT de tweede keer wordt geopend (volgens de standaard procedure dient dit na ongeveer 20 minuten te gebeuren) springt het programma naar het 2e deel van de test, waarin de “delayed recall” trial en de herkenningstest plaats vinden. Bij de delayed recall trial (de woorden worden NIET weer aangeboden) moeten de woorden nog een keer worden gereproduceerd. De herkenningstest omvat 30 woorden (de 15 oorspronkelijke en 15 nieuwe woorden), en de taak is om met JA en NEE (cursortoetsen of buttons op het scherm) steeds aan te geven of een woord in het eerste deel van de test is aangeboden of niet. De woorden in deze herkenningstest worden aangeboden totdat de reactie is gegeven, en zowel antwoorden als reactietijden worden geregistreerd.

Hierna volgt een overzicht van de (eerste 3 woorden van de) 7 parallelle woordenlijsten.  Beschikbaar zijn ook nog 7 parallelle lijsten A2, B2, enz, die van de “buur-lijsten” (A1, B1, enz.) slechts verschillen in volgorde van de woorden):

  • A1. MES, BANK, WOLF,…
  • B1. KAAS, HERT, STOEL,…
  • C1. STEEN, BALK, HOND,…
  • D1. PLANT, KNOOP, DOEK,…
  • E1. POORT, DUIF, GLAS,…
  • F1. LAMP, STIER, PEN,…
  • G1. BLOEM, SNOR, KROON,…

Als toepassing bij jonge kinderen of personen met geheugenstoornissen kan de test eventueel ingesteld worden als 8-, 10-, of 12-woordenlijst.

Rapportage van uitkomsten geeft grafisch en in tekst o.a. een overzicht over de leercurve, en de gegevens van de herkenningstest met reactietijden en fouten.

Het eerder vermelde hulpprogramma Leercurve is bedoeld om naderhand de door de participant ingetypte recall woorden te controleren en eventueel te corrigeren op type- of spelfouten, verkeerde toetsaanslagen, e.d. Tevens kan daarmee de recall eenvoudig worden gescoord indien de reproductie van de woorden bij de afname mondeling plaatsvond. Ook de JA/NEE antwoorden op de herkenningstest van een traditioneel akoestisch afgenomen 15 Woorden Test kunnen daarmee worden gescoord.

De normen hebben betrekking op de totaalscore van de immediate en delayed recall, alsmede op de accuratesse scores en reactietijden van de herkenningstest. Er zijn normen van gezonde vrijwilligers van 20 tot 80 jaar (in 4 leeftijdscohorten), van depressiepatiënten, schizofrenie patiënten en van patiënten met een obsessief compulsieve stoornis.  Een uitgebreide persoonlijke interpretatie van de testresultaten kan worden gegenereerd.

Literatuur.

  • Brand, N. and Jolles, J. (1985). Learning and Retrieval Rate of Words Presented Auditorily and Visually. Journal of General Psychology 112, 201-210.
  • Brand, A.N., Jolles, J. and Gispen-de Wied, C. (1992). Recall and Recognition Memory Deficits in Depression. Journal of Affective Disorders 25, 77-86.
  • Rey, A. (1964). L’examen clinique en psychologie. Presses Universitaires de France, Paris.