ZUNG: Zung Self-rating Depression Scale

0.00

Vragenlijst voor depressie.

Deze schaal (Zung, 1965) kan een indicatie geven van de mate van depressie. De lijst bestaat uit 20 uitspraken die elk betrekking hebben op een specifiek kenmerk van depressie. Men dient bij elke uitspraak aan te geven in hoeverre dit op zichzelf van toepassing was gedurende de laatste 2 weken. Antwoorden worden gegeven op een Likert schaal met 4 punten. De antwoordalternatieven lopen van “zelden of nooit” tot “bijna altijd of altijd”.

Er zijn normen van 154 gezonde volwassenen en van 50 psychiatrische patiënten. Deze normen zijn verdeeld in 5 klassen, lopend van “HOOG” tot “ZEER LAAG”.

Literatuur:

Zung, W.W. (1965). A Self-rating Depression Scale. Archives of General Psychiatry, 12, 63-70.