GVT: Geheugen Vergelijkings Test

0.00

Informatieverwerkingstaak gebaseerd op Sternberg’s (1975) Memory Comparison Task. Uiteenrafeling van reactietijd in componenten voor een cognitief scanning stadium en een perceptueel-motorisch stadium, via lineaire regressie van de reactietijd (RT) als functie van geheugenbelasting.

Dit is de informatieverwerkingstaak gebaseerd op S.Sternberg’s (1975) Memory Comparison Task. Standaard wordt hiermee het cognitieve scanning stadium en het perceptueel-motorische stadium gemeten, door middel van lineaire regressie van de reactietijd (RT) als functie van geheugenbelasting.

De GeheugenVergelijkingsTest is ingesteld analoog aan een paper & pencil (p&p) toepassing die veel in de kliniek en in onderzoek is toegepast (Brand & Jolles, 1987, Houx, 1991). Daarbij worden de p&p-testformulieren (elk met 144 elementen waaronder 24 z.g. “targets”)  identiek op het computerscherm gepresenteerd, en dienen de targets (=geheugenitems) met de muis te worden aangeklikt.

Standaard instelling van de (9) subtaken bestaat uit: Oefenscherm (target: %), drie Cijfertaken (targets resp. 1, 2 en 4 cijfers) temidden van letters, vier Lettertaken (1, 2, 3 en 4 letters) temidden van andere letters, en tenslotte nogmaals het Oefenscherm (%). Toepassing van de twee oefen- of controleschermen geeft de mogelijkheid om te controleren voor oefen- of vermoeidheidseffecten.

Reacties kunnen worden gegeven met de muis of met de wijsvinger (bij gebruik van een aanraakscherm of tablet). Geregistreerd worden de individuele tijden en gemarkeerde elementen. Bij de verwerking en rapportage wordt uitgegaan van de tijd van voltooien van een scherm. De RT wordt gecorrigeerd voor aantal omissies (fouten negatief). De tijden van zowel de cijfertaken als de lettertaken worden onderworpen aan lineaire regressie, waaruit een hellingshoek (cognitieve stadium) en een intercept (perceptueel-motorische stadium) wordt berekend, alsmede een maat voor de lineariteit (correlatie tussen RT en setgrootte / geheugenbelasting). Er kan een uitgebreid interpretatief rapport worden opgevraagd.

Bij dit programma is het mogelijk papier & potlood versies te printen voor face-to-face afname van de test. Voor scoring van de uitkomsten daarbij kan het programma LINREG gebruikt worden. Daarmee kunnen de handmatig verkregen tijden en fouten op de verschillende subtaken worden ingevoerd, en worden vervolgens de lineaire regressie gegevens verstrekt.
Normen zijn afkomstig van onderzoek met studenten, en er zijn normen gebaseerd op de oorspronkelijke p&p versie m.b.t. patiënten met depressie, schizofrenie, en met een obsessief compulsieve stoornis, en van normale vrijwilligers verdeeld in leeftijdscohorten van 20 tot 80 jaar. Uitkomsten van de pc-versie zijn vergelijkbaar met die van de p&p-versie. De cijfertaken geven bij normale vrijwilligers een lagere hellingshoek dan de lettertaken (zie figuur hieronder), wat kan duiden op het bekende onderscheid tussen automatische en gecontroleerde informatieverwerking (Shiffrin & Schneider, 1977).

Literatuur:

  • Brand, N. & Jolles, J. (1987). Information processing in depression and anxiety. Psychological Medicine, 17, 145153.
  • Houx, P. (1991). Cognitive Aging and Health-Related Factors. Maastricht, RL.
  • Brand, N., Schneider, N. & Arnts, P. (1995). Information Processing Efficiency and Noise. Interactions with Personal Rigidity. Personality and Individual Differences, 18, 571-579.
  • Brand, N., Hanson, E., & Godaert, G. (2000). Chronic Stress affects Blood Pressure and Speed of Short Term Memory. Perceptual and Motor Skills, 91, 291-298.
  • Markus, C.R., Sierksma, A., Verbeek, C., Van Rooijen, J.J.M., Patel, H.J., Brand, A.N. & Hendriks, H.F.J. (2004). Moderate whisky consumption in combination with an evening meal reduces tryptophan availability to the brain but does not influence performance in healthy volunteers. British Journal of Nutrition, 92, 995-1000.
  • Shiffrin, R. M. & Schneider, W. (1977). Controlled and automatic human information processing II. Perceptual Learning, Automatic Attending, and a General Theory. Psychological Review 84, 127-190.
  • Sternberg, S. (1975). Memory scanning: New findings and current controversies. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 27, 1-32.
  • Sternberg, S. (2016). In defence of high-speed memory scanning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69, 2020-2075.

Andere suggesties…