JLO: Judgement of Line Orientation

0.00

Test voor visueel-ruimtelijke oriëntatie

Deze test is ontleend aan de Judgement of Line Orientation Test van Benton, Varney & Hamsher (1978). Dit is een test voor visueel-ruimtelijke oriëntatie, een functionaliteit van de parietaalkwab van de rechter hersenhelft. In tegenstelling tot testmodule LINO in Minds lijkt deze toepassing zoveel mogelijk op de oorspronkelijke paper & pencil test. Steeds worden twee lijnstukken aangeboden waarbij van elk de richting (hoek t.o.v. de horizontale lijn) gematcht moet worden met een lijn uit een waaier van 11 lijnen. De waaier blijft voortdurend op het scherm staan. Er zijn 2 versies waaruit gekozen kan worden, verschillend in moeilijkheidsgraad: een gemakkelijke versie met 10 verschillende lijnen (inclusief de horizontale en verticale lijn), en een moeilijkere versie waarbij de horizontaal en de verticaal ontbreken. In principe zijn er 30 opgaven die worden voorafgegaan door 5 oefenopgaven.

Een antwoord kan worden gegeven door intikken van een cijfer, of door het nummer van de betreffende lijn in de waaier aan te klikken (of tikken bij gebruik van een aanraakscherm). De maximale score is 30, want beide lijnstukken moeten correct zijn om mee te tellen in de scoring. Er is een normcriterium uit de literatuur, en gegevens van een voorlopige normgroep.

Literatuur:

Benton, A.L.,Varney, A.R. & Hamsher, K.D. (1978). Visuospatial judgment: A clinical test. Archives of Neurology, 35, 364-367.

Andere suggesties…