LINO: Lijn Oriëntatie Test

0.00

Test voor visueel-ruimtelijke oriëntatie.

Deze test is afgeleid van de Lijn Oriëntatie Test van Benton et al. (1978). De test bestaat uit 36 aanbiedingen van een paar lijnen, met als taak aan te geven of de lijnen van een paar evenwijdig lopen of niet. Een oefenserie met 10 paren lijnen gaat vooraf, met een instelbaar criterium (% correct), dat gehaald moet worden om door te kunnen gaan met de feitelijke test. Ja / Nee reacties kunnen worden gegeven met de cursortoetsen, de muis, het aanraakscherm, of met een optionele button box. Een trial met een extreme reactietijd (RT) of verkeerde toetsaanslag kan worden herhaald te midden van nog komende trials (deze mogelijkheid kan al of niet worden ingesteld).

De rapportage geeft o.a. het percentages hits en fouten positief, alsmede de gemiddelde RT voor correcte Ja en Nee reacties. Hierop hebben ook de normen betrekking. Beschikbaar zijn normen van studenten, gezonde ouderen (gemiddeld 66 jaar) en vaatpatiënten (gemiddeld 67 jaar). Een interpretatief rapport is op te roepen.

Andere suggesties…